6 x 4 m

Innehåll:

8 ben

9 långsidorör 195 cm

8 takstolsrör 205 cm

6 3-vägskors

6 4-vägskors

1 takduk

6 långsidor 2x2m

2 gavlar 4x2m

 Gör så här:

Börja med att lägga ut 195cm rören i tre rader med 2m mellan raderna, lägg sedan 205cm rören mellan 195cm rören så att det bildas en rektangel på 6x4m.

Lägg sedan ut de sex 3-vägskorsen i varje hörn samt i nockarna. 4-vägskorsen placeras tre på 2m och tre på 4m.

Börja på den ena kortsidan med att skruva ihop rörkonstruktionen (var noga med att rören går ända in i korsen, saknas någon skruv gör det inget) och skruva dig bort mot andra kortsidan.

Slå ner förankringsspettet i en 30-45 graders vinkel mot tältet med spännbandet liggandes under så att det fastnar i marke ca. 30 cm utanför tältet och ca. 20 cm från korset.

Dra över takduken.

Res tältet långsida för långsida med hjälp av benen.

Dra åt spännbanden så att stålramen sitter hårt mot marken.

Fäst sidodukarna i takduken och rörkonstruktionen med gummistropparna.

Kontrollera förankringen!

8x5,(10x5)

Innehåll:

10 (12) ben

22 (27) takstolsrör 195 cm

10+10 (12+12) korta takstolsrör (sitter ihop)

2 3-vägskors (flack vinkel)

4 3-vägskors

6 (8) 4-vägskors

3 (4) 4-vägskors (flack vinkel)

2 gaveldukar

10 (12) sidodukar

1 takduk

gummistroppar, pinnar

Gör så här:

Börja med att lägga ut 4 st (5 st) 195cm rör i tre rader med 2m mellan raderna, lägg sedan 1 kort rör och ett 195cm rör på vadera sidan om mittenraden så att det bildas en rektangel på 8x5m.

Lägg sedan ut de fyra 3-vägskorsen i varje hörn och de två flacka 3-vägskorsen i nockarna.

Placera ut de flacka 4-vägskorsen mellan rören på mittenraden. Resterande 4-vägskors placeras varannan meter på de två yttre raderna.

Börja på den ena kortsidan med att skruva ihop rörkonstruktionen (var noga med att rören går ända in i korsen, saknas någon skruv gör det inget) och skruva dig bort mot andra kortsidan.

Slå ner förankringsspettet i en 30-45 graders vinkel mot tältet med spännbandet liggandes under så att det fastnar i marke ca. 30 cm utanför tältet och ca. 20 cm från korset.

Dra över takduken.

Res tältet långsida för långsida med hjälp av benen.

Dra åt spännbanden så att stålramen sitter hårt mot marken.

Fäst sidodukarna i takduken och rörkonstruktionen med gummistropparna.

Kontrollera förankringen!