Hoppborgar och säkerhet

Hoppborgar och hinderbanor är om de används rätt precis lika säkra som t.ex. lekplatserna runt om i din kommun. 

Vi har aktivt valt att endast tillåta gräs eller inomhusanvändning på merparten av våra hoppborgar och hinderbanor. Vi vill på så sätt skapa förståelse för säkerheten och minska användningen av dessa produkter på hårt underlag. Väljer du att hyra av någon kollega som tillåter montering på hårt underlag, var då noggrann med att både du och de du hyr utav är införstådda i riskerna med det. 

Korrekt förankring medföljer alltid våra produkter. De slås ner med en vinkel på ca. 20-30 grader in mot borgen med slägga. Båda ändarna ska vara under mark så att en ögla bildas. 

Är våra borgar besiktade? 
Det råder lite förvirring i branschen vad gäller besiktning av borgar. Så länge det inte finns ett svenskt myndighetskrav på besiktning så behöver behöver de ej heller besiktas  av en auktoriserad besiktningsman. Vi besiktar våra mekaniska tjurar årligen via Kiwa Inspecta och om samma krav kommer att ställas  på hoppborgar i framtiden så kommer Kiwa att även sköta den besiktningen. Vi gör själva återkommande besiktningar och reparationer på våra produkter. 

Varför har ni inga Slides (uppblåsbara rutschkanor)? 
Efter sju år i branschen så handlar uppskattningsvis 90% av de olyckorna som vi hört talats om om just Slides som antingen välter eller kollapsar. Vi väljer att inte jobba med den typen av produkt. Vi har de facto två stycken slides i uthyrbart skick på lager med väljer ändå att inte hyra ut dem. 

Hoppborgar ska alltid övervakas av en uppmärksam person med modet att säga ifrån ifall någon missköter sig. En person kan utan problem ansvara för övervakningen av flera produkter om man placerar dem smart. 

Är olyckan ändå framme så ska det anmälas till oss så snart som möjligt och eventuellt också till korrekt myndighet. 

Slutligen. Vad tittar jag, Hoppborgsdirektör Kumlin på när mina barn vill gå in i en hoppborg? 
1: Är den riktigt förankrad?!
2: Är underlaget kring utgångarna mjukt?!
3: Är någon som är ansvarig som har översyn?!

Ytterligare information från Konsumentverktet finner ni här